【C#】定義済みColorの色名と色一覧

C#のColorクラスに定義されている色の一覧です.
ここのサイトを参考にコードを組んで自動で吐き出しました.
色は明るい→暗い順に並んでいます.

RGBコード色名
#FFFFFFWhite
#FFFAFASnow
#F8F8FFGhostWhite
#F5FFFAMintCream
#F0FFFFAzure
#FFFFF0Ivory
#FFFAF0FloralWhite
#F0F8FFAliceBlue
#FFF0F5LavenderBlush
#FFF5EESeaShell
#F5F5F5WhiteSmoke
#F0FFF0Honeydew
#E0FFFFLightCyan
#FFFFE0LightYellow
#FDF5E6OldLace
#FFF8DCCornsilk
#FAF0E6Linen
#FFFACDLemonChiffon
#FAFAD2LightGoldenrodYellow
#E6E6FALavender
#F5F5DCBeige
#FFE4E1MistyRose
#FFEFD5PapayaWhip
#FAEBD7AntiqueWhite
#FFEBCDBlanchedAlmond
#FFE4C4Bisque
#FFE4B5Moccasin
#DCDCDCGainsboro
#FFDAB9PeachPuff
#AFEEEEPaleTurquoise
#FFDEADNavajoWhite
#FFC0CBPink
#F5DEB3Wheat
#EEE8AAPaleGoldenrod
#D3D3D3LightGray
#FFB6C1LightPink
#B0E0E6PowderBlue
#D8BFD8Thistle
#ADD8E6LightBlue
#F0E68CKhaki
#EE82EEViolet
#DDA0DDPlum
#7FFFD4Aquamarine
#B0C4DELightSteelBlue
#87CEFALightSkyBlue
#C0C0C0Silver
#87CEEBSkyBlue
#98FB98PaleGreen
#DA70D6Orchid
#DEB887BurlyWood
#FF69B4HotPink
#FFA07ALightSalmon
#D2B48CTan
#90EE90LightGreen
#00FFFFCyan
#FF00FFMagenta
#FF00FFFuchsia
#00FFFFAqua
#FFFF00Yellow
#A9A9A9DarkGray
#E9967ADarkSalmon
#F4A460SandyBrown
#F08080LightCoral
#40E0D0Turquoise
#FA8072Salmon
#6495EDCornflowerBlue
#48D1CCMediumTurquoise
#BA55D3MediumOrchid
#BDB76BDarkKhaki
#9370DBMediumPurple
#DB7093PaleVioletRed
#66CDAAMediumAquamarine
#ADFF2FGreenYellow
#BC8F8FRosyBrown
#FFD700Gold
#8FBC8BDarkSeaGreen
#7B68EEMediumSlateBlue
#FF7F50Coral
#00BFFFDeepSkyBlue
#1E90FFDodgerBlue
#FF6347Tomato
#FF1493DeepPink
#FFA500Orange
#00CED1DarkTurquoise
#DAA520Goldenrod
#5F9EA0CadetBlue
#9ACD32YellowGreen
#778899LightSlateGray
#8A2BE2BlueViolet
#9932CCDarkOrchid
#00FA9AMediumSpringGreen
#6A5ACDSlateBlue
#CD853FPeru
#4169E1RoyalBlue
#FF8C00DarkOrange
#CD5C5CIndianRed
#808080Gray
#708090SlateGray
#7FFF00Chartreuse
#00FF7FSpringGreen
#20B2AALightSeaGreen
#4682B4SteelBlue
#7CFC00LawnGreen
#9400D3DarkViolet
#C71585MediumVioletRed
#3CB371MediumSeaGreen
#D2691EChocolate
#B8860BDarkGoldenrod
#FF4500OrangeRed
#696969DimGray
#32CD32LimeGreen
#DC143CCrimson
#A0522DSienna
#6B8E23OliveDrab
#8B008BDarkMagenta
#008B8BDarkCyan
#2E8B57SeaGreen
#483D8BDarkSlateBlue
#008080Teal
#808000Olive
#800080Purple
#0000FFBlue
#00FF00Lime
#FF0000Red
#A52A2ABrown
#B22222Firebrick
#556B2FDarkOliveGreen
#8B4513SaddleBrown
#228B22ForestGreen
#2F4F4FDarkSlateGray
#0000CDMediumBlue
#4B0082Indigo
#191970MidnightBlue
#00008BDarkBlue
#8B0000DarkRed
#800000Maroon
#000080Navy
#008000Green
#006400DarkGreen
#000000Black// -----------------------------------
以下吐き出すためのコード(はてな用HTMLコード)

String Result = "";
List<Color> ColorsList = new List<Color>();
// 見出し
Result += "><Table>\n<tr><th>色</th><th>RGBコード</th>"
	+"<th>色名</th></tr>\n";
// 一旦全部追加する
foreach (System.Reflection.PropertyInfo info in 
	typeof(Color).GetProperties(System.Reflection.BindingFlags.Public | 
	System.Reflection.BindingFlags.Static))
{
	ColorsList.Add((Color)info.GetValue(null, null));
}
// 明るい方が上に来るようにソート
// ここのdelegateを書き換えれば好きな順番で表示可能
ColorsList.Sort(delegate(Color a, Color b){ return (b.R+b.G+b.B)-(a.R+a.G+a.B); });
// HTMLコードに直す
foreach (var color in ColorsList){
	String RGBCode = "#" + color.R.ToString("X2") + color.G.ToString("X2")
			+color.B.ToString("X2");
	Result += "<tr><td bgcolor=\"" + RGBCode +"\"></td><td>" + RGBCode
			+ "</td><td>" + color.Name + "</td></tr>\n";
}
// 終わりを足す
Result += "</table><";
// 適用
textBox1.Text = Result;